Nachtopvang De Duif

De avond- en nachtopvang van De Duif is laagdrempelig. De opvang is sober maar veilig, warm en gratis. Per nacht biedt de Duif aan ongeveer 20 mensen een warme en veilige opvang voor de nacht waar een huiselijke sfeer heerst. En er is de mogelijkheid om te douchen en kleding te wassen. Wij realiseren deze opvang het hele jaar door met ongeveer dertig vrijwilligers.

Visie

De Duif is in april 1990 opgericht als stoelenproject en dus al meer dan 30 jaar actief en zijn sporen verdiend. Er zijn veel verschillende oorzaken van dakloos of thuisloos zijn. Het ligt voor ieder weer anders. Veel genoemde oorzaken zijn: (huur)schulden, huisuitzetting, echtscheiding, psychiatrische aandoeningen, aanpassingsproblemen en verschillende vormen van verslaving. Door een of meerdere van deze problemen komen mensen zo in de knel dat aandacht, zorg en hulp van anderen nodig is. Daarom is ieder die geen dak boven zijn hoofd heeft welkom, ongeacht de achtergronden. Als beroepskrachten, vrijwilligers en bestuur werken we nauw samen om deze veilige plek te kunnen bieden.

Het bestuur bestaat uit een vrijwillig bestuur en kent geen vergoeding voor verrichtte diensten.

Bestuursleden:

  • Voorzitter: de heer Barth van Eeten
  • Secretaris: de heer Frans Schneider
  • Financiën: mevrouw Stefanie Mol
  • Personele zaken: mevrouw Corine Hennekens
  • Fondswerving en publiciteit: mevrouw Marriët Smulders

Coördinator Nachtopvang De Duif: de heer Edmund Boering

RSIN-nummer: 8024.57.903, KVK-nummer: 41050846

Regeling ter voorkoming van ongewenst gedrag

Stichting Nachtopvang De Duif heeft een regeling ter voorkoming van ongewenst gedrag. Deze regeling kan je hier downloaden.


© 2021 Nachtopvang De Duif | Privacybeleid
Website realisatie: Pixel Creation